Planificación Deportiva Técnica Doma Clásica 2017

Licencia de cabalo, xinete /amazona expedida po la FHG.

Obter as clasificacións e condicións que determine a RFHE.

Galope correspondente ao nivel da proba.

Presentar na FHG proxecto deportivo para o ano 2017 (Obxectivos e plan de tecnificación). Antes do 31 de Xaneiro do 2017.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE