Comisión Delegada e Asemblea Xeral Ordinaria FHG - 20 Decembro

Segundo a obriga do artigo 61.4 da Lei 3/2012, do Deporte de Galicia, que dí que as Federacións Deportivas Galegas aprobarán en Asemblea, e durante o último trimestre do exercicio económico, o orzamento correspondente ao seguinte exercicio, convócase Comisión Delegada, a celebrar no domicilio social da Federación Hípica Gallega, sito na Casa do Deporte na rua Fotógrafo Luis Ksado, nº 17 de Vigo, o día 20 de decembro de 2016, ás dezasete horas e seguido Asemblea Xeral Ordinaria ás dezasete trinta horas en primeira convocatoria e as dezaoito en segunda convocatoria, có seguinte Orde do día,

1º Aprobación Proxecto Orzamento 2017.
2º Rogos e preguntas.
PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE