Comunicado Raid

Recórdase a necesidade aos xinetes de participar có casco regulamentario, non sendo validos os de outros deportes. Todo aquel que non leve casco regulamentario (Articulo 809.1) no poderá tomar a saída. Recórdase a obrigatoriedade de estar en posesión do Galope 4 para poder correr CEN cero estrelas en adiante.
PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE