Criterios xeráis de actuación 2016 na disciplina de Raid

Información sobre o Rexistro de adestradores obrigatorio para probas FEI, criterios para a inscrición en Copas de Nacións e inscricións internacionais fora de España, prazos de inscrición e a recuperación de resultados de probas que opten a cualificar para a categoría NOVEL de xinetes e cabalos.

 Có fin de permitir a súa incorporación cun prazo previo de información, entrarán en vigor a partir do 1 de febreiro de 2016

Normas xeráis de actuación


Esquema–Resumo da progresión necesaria Novel FEI 2016
PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE