Comisión Homologación Clubes FHG

Comisión cualificadora para a homologación de clubs da FHG 

Presidente
: Juan Casadevall 

Vogais
: Emilio Iglesias y Abelardo Lage
PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE