16-09-2022 - 18-09-2022 CSN** Concursos Hípicos no Camiño - ANULADO

Jinete Caballo Prueba
Lorena Couce Morales
Gema Lado Viñas
Lucía Lado Viñas
Mireya Otero Martínez
Natalia Meijide Comesaña
Lola Ballesteros Moscoso
Claudia Pérez Da Costa
Ainhoa Carrera Chantada
Uxia Martínez Rodríguez
Mara Somoza Estraviz
Emma Peres Estraviz
Lucía Alonso Fervenza
Paula Mendivil Rodríguez
Laura Carballo Novo
Ines Rodriguez Arias
Malena Fernandez Otero
Groria Hevia Gómez
María del Carmen Beceiro Díaz
Antia Rodríguez Fojon
Catalina Couceiro Yera
Alejandro Gestal Vilas
Ariadna Fernández Freire
PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE