11-09-2021 - 12-09-2021 CCET El Coton Country Club

Jinete Caballo Prueba
Iria López Barca CONSTAR DC CCET 80
Andrea Romero Gómez J DALILA 50% CCET 60
Lucía García Parada ROMECA VELA DE IYAN 75% CCET 80
Cayetana Yzquierdo Cuevas COLETTE DE LA CROUPE CCET 40
Cayetana Yzquierdo Cuevas COLETTE DE LA CROUPE CCET 60
Natalia Meijide Comesaña CORA CCET 80
Patricia Alonso Muela DAKOTA DO SOUTO CCET 80
Isabel Casariego de Vierna MUNDY DO SOUTO CCET 80
Jose Andres Tojeiro Baños EUME DO SOUTO CCET 80
David López Lozano GERSAN DA SEARA CCET 40
Lara Bouza López PRINCESA CCET 40
Eire Picos Coira RAYO CCET 60
Juan Gabriel Fernández García RAYO CCET 80
Julieta Perez Veiga FARAYA CCET 40
PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE