07-09-2019 - 07-09-2019 Campionato Galego de Raid Terras do Miño

Jinete Caballo Prueba
José Ignacio Redondo Rodríguez XACLANA CET 1*
Marina Font Jordana NIZA DO MIÑO CET 1*
Pablo Díaz Corral NEIRA DO MIÑO CET 1*
Pablo José López Sánchez NARLA DO MIÑO CET 1*
Eva Pecharromán Vega CATU SANA DO MIÑO CET 1*
Jose Luis Lago Souto SELENA CET 1*
Rubén Barrio Bruzos IARBEN SAR CET 1*
Alex Luque Moral ELENITA CET 1*
Lourdes López Real BANGDAD S.ELGUEA CET 1*
Mª Pilar Corton Muinelo HEROINA D'ABALUME CET 1*
Rocío Díaz Corton CRUELA D'ABALUME CET 1*
José Antonio Ramil García HADI-CO CET 1*
Pilar Expósito González SIGLO BEAUTY CET 1*
Ismael García Pérez TRUENO FP 50% CET 1*
Paula López González KANUTE CET 1*
Félix Lorente Permuy OLIMEI CET 1*
PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE