08-04-2017 - 08-04-2017 CEN* / 0* / P / I Club Hípico O'Acivro

Jinete Caballo Prueba
David Sanmarco Vigo COT GLENDA Promoción 60 Km.
Francisco José Trigo Calvo ALINA Promoción 40 Km.
Cristina Martínez Grobas RIANA-C Promoción 40 Km.
Santiago Sanmarco García KARAFI ONE Promoción 40 Km.
Andrea López García ZINZAL CAS Promoción 40 Km.
José Antonio Ramil García HADI-CO Promoción 40 Km.
Pilar Expósito González SIGLO BEAUTY Promoción 40 Km.
Ismael García Pérez TRUENO FP 50% CEN 0*
Óscar Álvarez Pereira TORNADO Promoción 60 Km.
José Ignacio Redondo Rodríguez XACLANA CEN 0*
Noelia Blanco Guerra XASTA Promoción 40 Km.
Pablo López Barreiro ZARA MM Promoción 40 Km.
Mario Pardo Fuentes ANWAR ODELLA Promoción 40 Km.
Adrián Dacuña López INS Promoción 60 Km.
Brais Romero Riveiro LG AYUNI CEN 0*
Xose Lareo Carmuega FINISTERRE N Promoción 60 Km.
Martín Ogando Miranda CHULA Promoción 60 Km.
Constantino Gontan Mallo CORA SHAMAR Promoción 60 Km.
Alberto Varela Rozados ABIA-CALA Promoción 60 Km.
Javier Bouzas Moraña GRAN-XEIRO CEN 0*
Ivan Lois Recuna BRIYITTE CEN 0*
Fco.Javier Castro Silva CAS EQUIA Promoción 40 Km.
Alberto Rivas Dos Santos CANDELERO Promoción 40 Km.
Ubaldo Javier Almeida Martínez GUDA Promoción 60 Km.
Manuel Ceide Santos SINAI DE ALICORNE CEN 0*
José Luis Martín Pérez FRANCO-PLACENTE Promoción 60 Km.
Camilo Lago Molares APACHE Promoción 60 Km.
Jorge Albores Antelo TERRA Promoción 60 Km.
Lino Bello Caeiro GABELLA CEN 0*
Óscar López Lugilde KANUTE Promoción 60 Km.
José López Penalonga LF-ELVAS Promoción 60 Km.
Diego Vázquez Tato MILANA Promoción 40 Km.
José Alberto García Brea JANA 56,25% Promoción 40 Km.
Inmaculada Mendoza Ortega Chata FT Promoción 60 Km.
César Areal Ramos BJ NOVIEMBRE Promoción 60 Km.
Sofía Izquierdo Somoza ANWAR MOINHOA CEN 0*
Ana Isabel Ramos Seoane ANWAR MOINHOA CEN 0*
Marcos Puga Barreiro MUSTAFA Promoción 40 Km.
Carlos Ferreiro Castro GITANA Promoción 40 Km.
PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE