Modelo declaración anual Galopes 2022

Modelo de declaración anual de Galopes, incluído no artigo 8 do regulamento, que o club deberá enviarnos cuberto xunto á primeira solicitude de convocatoria de galopes do ano. - aquí

Modelo de licenza club, onde desagregamos o importe correspondente da RFHE e da FHG. - aquí

Todos aqueles clubs que desexen realizar galopes e xa pagasen a parte proporcional da FHG (50 €) deberán abonar a parte da RFHE (256€) 

A RFHE infórmanos que sen estes documentos do club non se van a poder tramitar actas. Téñano en conta, grazas.
PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE