Curso para Diseñadores Autonómicos de Saltos.


Convoca: Federación Hípica Castela e León. 

Datas e Lugar: 1ª Fase presencial os días 21, 22 e 23 de xaneiro de 2022, no CECYL. Resto días segundo calendario. 

Prazas: 20

Inscricións: Na FHCYL. Tno 983371821 Fax 983330045 e-mail: info@fhcyl.es 

Matricula: 150 €, incluíndo a comida do sábado - Ingresar en IBAN: ES12 2103 4401 5400 3010 3947 

Fin de prazo o 22 de decembro dos 2021 

Requisitos: 
• Idade: 18 anos. 
• Estar en posesión da Licenza Federativa correspondente ao ano en curso.
PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE