Convocatoria Curso de Xuíces Doma Clásica

O Comité Técnico Nacional de Xuíces convoca Curso de Promoción a Xuíces Nacional A (nivel 3) 

Como estaba previsto celebrarase nas instalacións da “Hípica Las Cadenas” entre os días 16 (xornada de tarde) ao 18 de outubro. 

Durante o desenvolvemento do curso haberá exames escritos (Regulamento e casos prácticos) e outra parte de xulgamento. 

Este curso vai dirixido aos xuíces que se atopan en situación de promoción. 

Convocatoria

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE