Regulamento de Galopes

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE TITULACIÓNS DE XINETES E AMAZONAS (versión 2018), aprobado pola Comisión Delegada o pasado día 10 de xullo.

Regulamento en vigor dende o 10 de setembro de 2018.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE