Convocatoria Curso e Seminario Enganches 20 e 21 de Maio

A FHG,  Vogalía de Enganches o Comité de Xuíces da Federación Hípica Galega, convocan un Curso para todos aqueles federados interesados en obter a titulación de Xuiz Territorial de Enganches . Tamén servirá para recuperar a situación de actividade de aqueles Xuices Territoriais sin actuacións durante os dous últimos anos. Recórdase a obrigatoriedade de estar en posesión da LDN 2017, que para o Curso deberá ser mínimo liceza Territorial e para as prácticas licenza Competidor Competidor.

Convocatoria Curso

Formulario de inscrición

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE