Convocatoria Seminario de Xuíces Nacionais “B” de Salto de Obstáculos

O “Comité Técnico Nacional de Jueces” (CTNJ), en colaboración coa “Federación Hípica de Castilla-León”, convoca un Seminario de Actualización para Xuíces Nacionáis da modalidade de Salto de Obstáculos interesados en manter a súa situación de actividade. Estes Seminarios convócanse con carácter anual dentro do programa de formación establecido polo CTNJ da Real Federación Hípica Española. 

ASISTENTES

Convócanse 30 prazas para Xuíces Nacionáis en situación de actividade. Os inscritos correctamente recibirán, vía correo electrónico, a conformidade da súa inscrición. De non cubrirse o número de prazas, a Convocatoria abrirase aos Xuices Territoriáis que o desexen, até compretarse o número por orde de inscrición. O presente Seminario NON servirá para recuperar actividade aos Xuices que se atopen en situación de non activos.

DATAS E LUGAR DO SEMINARIO

23 de abril de 2017 Valladolid.

Subvención de 150€ por parte da FHG si se cumpren os requisitos.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE