Convocatoria Curso de Xuíces Territoriais de Doma Clásica

O Comité de Xuíces da Federación Hípica Gallega, en colaboración có Club Deportivo Ecuestre de Ourense (CDEO) e baixo a coordinación do Comité Técnico Nacional de Jueces (CTNJ) convocan o presente Curso para todos aqueles federados interesados en obter a titulación de Xuiz Territorial de Doma Clásica.

Tamén servirá para recuperar a situación de actividade de aqueles Xuices Territoriais sen actuacións durante os dous últimos anos.

Recórdase a obrigatoriedade de estar en posesión da LDN 2017. Para o Curso o nivel mínimo será Territorial e para as prácticas Territorial Competidor.

Ver convocatoria

Relación APTOS

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE