Aprazamento Seminario Xuíces de Raid

O Comité Técnico Nacional de Xuices comunica a tódolos xuices interesados en realizar o Seminario previsto para os días 26 e 27 de novembro que o mesmo aprázase até primeiros do ano próximo. 

Aqueles xuices que necesitaban cumprir coas Normas do CTNJ no relativo a asistencia a Seminarios de actualización se lles prorrogará a súa condición até a celebración deste primeiro seminario de 2017.
PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE