Si desexa facer algunha consulta, póñase en contacto connosco cubrindo este formulario. Responderémoslle canto antes.


Federación Hípica Galega
Edificio Federacións Deportivas
Rúa Fotógrafo Luis Ksado,17
36209 Vigo (Pontevedra)
T: 618 165 041 / 697 719 167

M: fhgallega@fhgallega.com
HORARIO

Horario de Inverno:
Luns a Venres:
de 08.30 a 15.00 horas.
Martes:
de 16.00 a 18.00 horas.
Horario de Verán:
Luns a Venres:
de 08.30 a 14.30 horas.

Segundo a REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGDP), informámoslle de que os seus datos forman parte dun ficheiro, responsabilidade de FEDERACIÓN HÍPICA GALLEGA con enderezo en C/Fotógrafo Luis Ksado 17, Oficina 5, 36209 VIGO (Pontevedra), coa finalidade de xestionar torneos, campionatos e eventos organizados pola federación e licenzas tramitadas pola mesma. Os seus datos serán cedidos a REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA ca finalidade de xestionar correctamente as bases de datos de federados. Poderá exercitar os seus dereitos dirixíndose por escrito o enderezo sinalado, achegando fotocopia do DNI.

Lin e acepto