CST Real Sociedad Deportiva Hípica

09-04-2022 - 09-04-2022

Status: Cerrado
Localidad: Abegondo
Comité Organizador: Real Sociedad Deportiva Hípica
Avance de programa / Declaración Responsable Xunta de Galicia / Formulario inscrición en CO probas Cruzadas e 0.50 / Protocolo Concurso Saltos / Estratexia xeral de vixilancia e control de COVID-19 / Horario aproximado / Gráfica recorridos / Resultados


PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE