CEN* / 0*/ N 60 / N 40 Club Hípico Terras do Miño

09-05-2021 - 09-05-2021

Status: Abierto
Localidad: Pol - Lugo
Comité Organizador: Club Hípico Terras do Miño
Avance de Programa / Protocolo Concurso Raid / Protocolo positivos deporte sanidade / Declaración Responsable participantes / Avance CEN*


PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE