TARIFA 2018

CATEGORÍA COMPETICIÓN TERRITORIAL COMPETICIÓN NACIONAL
XUIZ
93 € 163 €FORMA DE PAGO:
Transferencia a F.H.G. IBAN: ES76 2080 3119 46 3040006254 ABANCA 
Obrigatorio indicar nome e apelidos do titular da licencia e enviar comprobante de pago por mail ou fax á Federación Hípica Gallega.
As solicitudes recibidas por ésta vía se gardarán durante 20 días, prazo máximo en el que se non se recibe a copia do pago, se destruirán. En caso de querer realizar finalmente a licencia, deberán volver a cubrir todos os campos.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE