TARIFA ÚLTIMO TRIMESTRE 2017

CATEGORÍA NON COMPETICIÓN COMPETICIÓN TERRITORIAL COMPETICIÓN NACIONAL
ALEVÍN
(nacidos entre 2005 e 2017 incluidos)
25 € 62 € 94 €
INFANTIL
(nacidos entre 2003 e 2004 incluidos)
30 € 70 € 112 €
XUVENIL
(nacidos entre 1999 e 2002 incluidos)
40 € 84 € 146 €
NOVO XINETE
(nacidos entre 1996 e 1998 incluidos)
47 € 93 € 163 €
ADULTO
(nacidos entre 1900 e 1995 incluidos)
47 € 93 € 163 €
FORMA DE PAGO:
Transferencia a F.H.G. IBAN: ES76 2080 3119 46 3040006254 ABANCA 
Obrigatorio indicar nome e apelidos do titular da licencia e enviar comprobante de pago por mail ou fax á Federación Hípica Gallega.
As solicitudes recibidas por ésta vía se gardarán durante 20 días, prazo máximo en el que se non se recibe a copia do pago, se destruirán. En caso de querer realizar finalmente a licencia, deberán volver a cubrir todos os campos.
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE