OPERATIVA EN CASO DE ACCIDENTE 

Compañía aseguradora para os FEDERADOS NACIDOS ENTRE OS ANOS 2011 e 2002 (ambos anos incluidos) - MGC Mutua póliza 1300 (O plan Xogade cambia de Aseguradora as 12 da noite do 15 ao 16 de febreiro)

Protocolo de Actuación en caso de Accidente - Centro médicos concertados - Coberturas

Compañía aseguradora para os FEDERADOS NACIDOS ENTRE OS ANOS 2018 e 2012 (ambos anos incluidos) e para os FEDERADOS NACIDOS EN 2001 e ANOS ANTERIORES -  CASER ACCIDENTES póliza 50149511 

Protocolo de Actuación en caso de Accidente

Centros Médicos Concertados

Póliza

Obrigatorio solicitar o parte de accidente a esta Federación Hípica Gallega, no plazo de 48 horas para presentar no Centro Médico, previo pago de 5,00 € na conta de ABANCA ES7620803119463040006254 e enviar comprobante. 

OPERATIVA EN CASO DE ACCIDENTE DE CABALOS

Compañía aseguradora sinistro cabalos: MARKEL INTERNATIONAL póliza 018S00335RCG  

Condiciones particulares Póliza RC Cabalos

Condiciones generales

Suplemento Carruaxes Póliza RC Cabalos

Protocolo de Actuación en caso de Accidente

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE