OPERATIVA EN CASO DE ACCIDENTE 

Compañía aseguradora para os FEDERADOS NACIDOS ENTRE OS ANOS 2010 e 2001 (ambos anos incluidos) 
SegurCaixa ADESLAS

Cobertura seguro.
Centros médicos concertados
Póliza.

Compañía aseguradora para os FEDERADOS NACIDOS ENTRE OS ANOS 2016 e 2011 (ambos anos incluidos) e para os FEDERADOS NACIDOS EN 2000 e ANOS ANTERIORES CASER ACCIDENTES - No Póliza 50149511

Protocolo de Actuación en caso de Accidente

Centros Médicos Concertados

Póliza

Obrigatorio solicitar o parte de accidente a esta Federación Hípica Gallega, no plazo de 48 horas para presentar no Centro Médico, previo pago de 5,00 € na conta de ABANCA ES7620803119463040006254 e enviar comprobante. 

OPERATIVA EN CASO DE ACCIDENTE DE CABALOS

Compañía aseguradora sinistro cabalos: MARKEL INTERNATIONAL - No de póliza: 210647 

Póliza RC Cabalos

Suplemento Carruaxes Póliza RC Cabalos

Protocolo de Actuación en caso de Accidente

LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE