ELECCIÓNS FEDERACION HIPICA GALEGA

De acordo co Calendario Electoral, convocanse Eleccións a Presidente, Asamblea Xeral e Comisión Delegada da Federación Hípica Galega, publicándose con esta data no taboeiro de anuncios da Federación e na páxina web apartado Procesos Electorais, a seguinte documentación:

-Regulamento Electoral

-Calendario Electoral

-Censos Electorais Provisionais

-Modelo de reclamación ao Censo

-Modelo para optar por un só Estamento

Ábrese o prazo de reclamaciós ao Censos Electorais Provisionais, así como a petición de exerccio de voto por correo.

Toda a información está e publicarase na nosa páxina web www.fhgallega.com  no  apartado “Procesos Electorais”

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE