Comunicado Vogalia de Enganches Xaneiro 2018

Para a organización das probas da Copa de Enganches 2018 en Galicia, establécese un prazo de presentación de Comités Organizadores para o desenvolvemento das mesmas, que rematará o 1 de febreiro de 2018.

LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE