Comisión Raid FHG

Creouse a Comisión de Raid da F. H. Gallega e a súa misión será velar polo raid en Galicia e axudar na organización, calendarios e toma de decisións ao vocal da disciplina.

Esta Comisión de raid entrará en funcionamento a partir do día un de xaneiro de 2018 e os seus componentes serán.

Vocal de raid:

Fernando Carrillo Cebrián

Membros da Comision:

Gracia Hidalgo Munt   (Xinete, xuíz e responsable do crono)

Mónica Márquez de la Iglesia  (Xuíz Nacional B)

Marcos Puga Lorenzo   (Xinete e xuíz) 

Desexámoslles toda clase de éxitos así como que as súas decisiones axuden ao desenvolvemento e crecemento do raid en Galicia.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE