Campionato de España Saltos Menores - Madrid / 27 Marzo – 1 Abril 2018

Nome: Campionato de España Salto Menores

Categoría: STOES I/X/J

Provincia: Madrid

Localidade: Las Cadenas

Disciplina: Salto de Obstáculos

Datas: 27 Marzo ao 1 de Abril de 2018

Datas inscrición: 9/Marzo - 17/Marzo/2018            

Inscrición: RFHE . É imprescindible enviar copia da inscrición á Federación Hípica Galega a efectos de subvención e formación de equipos.

Avance de programa: Dispoñible próximamente

Anexo I - Documento de compromiso veterinario.

Anexo II - Documento de compromiso en materia de control de dopaje de caballos.

Anexo II - Código de conducta.

LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE