Raid en Galicia 2017

Recórdase que este ano, como os anteriores, para correr Raid en Galicia a licenza mínima necesaria será a licenza de COMPETIDOR TERRITORIAL.

Sin ésta licenza no será posible participar no raid en Galicia e dita licenza deberá de ser presentada ao xurado o día da competición.

Tamén se recorda a necesidade de ter galope catro mínimo, para correr cero estrelas.


PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE