Presidente

Don Carlos Domínguez Alvarez

Vicepresidente

Don Enrique Sobral Rodríguez

Vicepresidente

Don Enrique Rey Seijo

Tesoreira

Doña Christine Giraud Gignoux

Secretaria Xeral

Doña Sara Lago Perez

Vocal de Raid

Don Fernando Carrillo Cebrián

Vocal de Andadura e disciplinas diversas

Don David Romero Fidalgo

Vocal de Horseball

Don Juan Landesa Comesaña

Vocal de Salto Territoriales

Don Enrique Sobral Rodríguez

Vocal de Ponis e menores

Don Carlos Domínguez Estévez

Vocal de Ensino

Don Enrique Rey Seijo

Vocal de Doma Clásica

Don Jorge Vázquez Rodríguez

Vocal de Enganches

Don Ramón Vázquez Rial

Comité de Xuices

Don Enrique Rey Seijo

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE